top of page

Valpekurs

Dette er et kurs hvor vi har fokus på å skape en god relasjon mellom hund og eier som legger et godt fundament å jobbe videre med, å vil være mye lek og moro. Det blir lagt vekt på kontaktøvelser og kommunikasjon. Maks 8 deltakere.

Grunnkurs

Her legges det vekt på grunnferdigheter, men med noe krav til utførelse utover i kurset. Det blir lagt til forstyrrelser under de ulike øvelsene og vi vil også trene noe i ulike miljøer. Kurset passer godt for unghunder som har tatt valpekurs, eller de som er mere voksne men trenger å få på plass det grunnleggende. Maks 8 deltagere.

Viderekommende

Her legges det fortsatt vekt på grunnferdigheter, men med noe større krav til utførelse. Det blir lagt til forstyrrelser under de ulike øvelsene og vi vil også trene noe i ulike miljøer. Kurset passer godt for de som ønsker å ha en hund som kan fungere overalt, eller ønsker å jobbe videre mot konkurranserettet lydighet. Maks 8 deltagere.

Hverdagslydighet

På dette kurset trener vi mye på øvelser som simulerer hverdagslige hendelser som passering, møting, hilsing og lignende i tillegg til fortsettelse av grunnleggende øvelser. For å være med på dette kurset må man ha vært gjennom grunnleggende lydighet. På dette kurset vil vi ha minst 1 dag i bymiljø. Maks 10 deltakere.

bottom of page